Merobah Massa!

"The future belongs to those who prepare for it today!"-Malcom X

Kata-Kata Hikmah

Manusia tercipta kerana bergerak, dan untuk bergerak. Maka bergeraklah! Maka DIA akan bersama kita, setiap orang memiliki masa-masa kepahlawanannya sendiri, maka ia perlu dihargai!"

Tazkirah

"Marilah kawan mari kita kobarkan, Di tangan kita tergenggam arah agama dan bangsa, Marilah kawan mari kita nyanyikan, Sebuah lagu tentang pembebasan tanpa pendustaan! Tiada yang tidak berubah kecuali PERUBAHAN itu sendiri!"

Perpaduan penuh Kepalsuan

Kata-kata muluk tentang masyarakat majmuk atau plural society mungkin dapat didengar daripada Isaiah Berlin, “Kehidupan boleh dilihat daripada banyak jendela”. Berlin, seorang Yahudi yang lahir di rantau Baltik pada tahun 1909. Bapanya seorang pedagang, sepertimana kaum Yahudi yang lain merupakan golongan elit ekonomi. Kesan daripada revolusi Bolshevik, Berlin dibawa keluarganya ke London. Di situ Berlin hidup tanpa mengamalkan kebudayaan dan kehidupan sebagaimana seorang Yahudi. Berlin, menerima bahawa Palestin adalah bangsa asal di bumi Palestin dan berhak hidup sebagaimana bangsa yang merdeka, walaupun dalam masa yang sama Berlin tidak menolak hakikat kewujudan Israel. Palestin wajar diberikan sebuah Negara dan diiktiraf sebagaimana bangsa yang merdeka. Bagaimanapun Berlin menyetujui bahawa agak sukar untuk Yahudi dan Palestin hidup bersama dalam sebuah Negara memandangkan perbezaan asal usul dan budaya yang membuatkan setiap orang itu memikirkan bahwa mereka tidak boleh hidup bebas di dalam sebuah masyarakat yang diintegrasikan apabila yang lain berada di situ dengan jumlahnya yang sebegitu.

Berlin melihat bahawa slogan tentang ‘masyarakat majmuk’ (plural society) ataupun masyarakat kepelbagaian budaya (multicultural society) dicipta adakalanya untuk meminggirkan golongan minoriti atau apa yang disebut sebagai meletakkan golongan minoriti ‘beyond the borders of the city’. Ini berlaku dalam kes yang berlaku di Amerika Syarikat apabila slogan muluk tentang masyarakat majmuk dan kepelbagaian budaya itu wujud sebagai ‘kebenaran dan pengiktirafan’ untuk mengeluar atau meminggirkan golongan minoriti kulit hitam daripada golongan majoriti bangsa kulit putih. Dua tema yang menjadi teras pemikiran Berlin iaitu ‘Two Concepts of Liberty’ dan ‘Historical Inevitability’ dilihat berkontradiksi hebat antara satu sama lain. Bagaimana keinginan kepada kebebasan individu, dalam masa yang sama dapat memberikan aspirasi kepada melahirkan identiti masyarakat? Bagi Berlin kontradiksi tidak dapat dielakkan memandangkan ia adalah ‘inti’ (essence) kemasyarakatan itu sendiri. Kebebasan dan perikatan (liberty and fraternity), kedua-duanya diperlukan tetapi kerapkali ia melemahkan antara satu sama lain, dan dengan itu hanya salah satu daripadanya yang perlu dipilih.

Konsep tentang masyakarat majmuk mula-mula muncul hasil daripada kajian antropologi JS Furnival pada dekad pertama abad ke-20 yang membuat analisis terhadap masyarakat kolonial di rantau Asia Tenggara. Masyarakat kolonial ini hidup dalam seksyen atau ‘kotak-kotak kaum’ yang berasingan dengan amalan budaya dan kepercayaan yang berbeza, bergaul dengan tujuan ekonomi antara satu sama lain dalam batas serta sempadan yang jelas, tetapi berada dalam unit politik yang sama. Ia disebut sebagai ‘bergaul tetapi tidak berpadu’ (mix but not combine).

Kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia hari ini secara sejarahnya adalah produk daripada kolonialisme. Ia sejajar dengan kefahaman bahawa masyarakat majmuk adalah produk daripada kekalahan politik. Kekalahan politik orang Melayu sama ada dalam era pra-kolonial, era kolonial mahupun era pasca-kolonial yang telah mewujudkan sebuah masyarakat majmuk dalam sebuah Negara-bangsa Melayu yang merdeka pada hari ini. Kegagalan yang paling dungu bagi perjuangan nasionalisme Melayu ialah apabila perjuangan nasionalisme mereka tidak mewujudkan sebuah Negara-bangsa Melayu tetapi mewujudkan Negara-bangsa Malaysia. Di mana dari segi politiknya, era pasca-kolonial masih menyaksikan kekalahan politik bangsa Melayu yang tidak pernah menemukan kemenangan. Dengan lahirnya pemimpin-pemimpin yang terjajah di dalam minda Inggeris dan sekular atau golongan ‘comprador’ yang hanya melihat bahawa kaedah penjajah adalah sebaik-baik kaedah dalam membina Negara dan masyarakat maka nasionalisme Melayu pada hakikatnya telah gagal. Namun kegagalan nasionalisme Melayu ini dipertembungkan dengan kejayaan melahirkan sebuah Negara-bangsa majmuk yang berdiri di atas integriti dan konsensus kaum-kaum yang bersatu untuk mencapai kepentingan bersama.

Bagaimanapun dalam sesebuah masyarakat majmuk, konflik antara kaum merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Konflik dapat diurungkan apabila setiap unit masyarakat itu perlu mengetahui sejauhmana batas yang mereka boleh sentuh dalam memperkatakan hak unit-unit yang lain. Seperti kata seorang ahli sosiologi multibudaya, Tariq Modood, “If people are to occupy the same political space without conflict, they mutually have to limit the extent to which they subject each others’ fundamental beliefs to criticism”.

Tetapi apa yang berlaku di Malaysia muktahir ini memperlihatkan kritikan-kritikan yang tidak lagi menghormati asas atau fundamental yang menjadi ikatan kepada hubungan kenegaraan ini. Bermula dengan ura-ura penubuhan IFC, meleret kepada meletakkan kuasa mahkamah syariah di bawah kuasa mahkamah sivil, seterusnya mencabar sentimen orang Melayu dengan permohonan murtad yang menentang Perlembagaan hinggalah kepada meletakkan Malaysia ‘secara undang-undang’ sebagai Negara sekular bagi memudahkan usaha untuk menafikan hak-hak fundamental yang termaktub dalam Perlembagaan (terutamanya hak orang Melayu) pada kemudian hari. Tambah mendukacitakan apabila kenyataan provokatif Lee Kuan Yew tentang berlakunya peminggiran sistematik terhadap kaum Cina di Malaysia dan Indonesia disokong secara ‘subtle’ oleh ASLI yang mengeluarkan kenyataan terhadap kajian ‘Pengagihan Ekuiti Korporat: Arah Aliran Lalu dan Polisi Masa Depan yang mendakwa bumiputera sudah mencapai ekuiti ekonomi dalam Negara sehingga 45 pertus iaitu melepasi sasaran DEB iaitu sebanyak 30 peratus. Ini semua memperlihatkan tindakan-tindakan subversif yang melontarkan bola salji terhadap kestabilan Negara selama ini. Apabila berlaku keadaan yang tidak terkawal, pelontar bola salji ini selalunya ialah ‘para pengecut dan dayus’ yang pertama sekali akan lari menyelamatkan diri mereka. Ini terbukti dalam peristiwa 13 Mei di mana para penghasut tersebut hilang lari menyelamatkan diri dan membiarkan rakyat yang tidak bersalah daripada pelbagai kaum menjadi mangsa akibat hasutan mereka.

Situasi di Malaysia sama sekali berbeza situasi yang dilihat oleh Berlin. Kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia adalah sejarah yang tidak dapat dielakkan (historical inevitability) iaitu produk kejam daripada sejarah kolonialisme. Hubungan antara dua entiti terbesar iaitu bangsa Melayu dan kaum Cina bukan merupakan hubungan antara majoriti dan minoriti, tetapi adalah hubungan antara majoriti yang saling bersaingan (competing majority). Dengan kaum Cina yang melebihi 30 peratus daripada populasi dan hampir 50 peratus jika dicampur kaum bukan Melayu yang lain, kaum bukan Melayu di Malaysia pada hakikatnya bukan kaum minoriti. Label kaum minoriti bagi kaum bukan Melayu di Malaysia hanyalah retorik dan kenyataan yang palsu. Terutamanya kaum Cina, secara sosial, politik dan terutamanya ekonomi adalah golongan majoriti yang saling bersaingan. Bahkan dari sudut ekonomi kaum Cina adalah sebuah kuasa hegemoni di Malaysia.

Jika ingin dilihat daripada sudut pemikiran Berlin, pemikiran atau prinsip tentang multiculturism dan plural society adalah slogan dan matlamat perjuangan kaum bukan Melayu di Malaysia kerana dalam jangka masa panjang ia boleh menjadi ‘kebenaran dan pengiktirafan’ untuk meminggirkan orang Melayu secara ekonomikal, dan seterusnya boleh mencapai ke tahap peminggiran secara sosiologikal dan politikal. Maka di sini bangsa Melayu yang ditolak ke ruang ‘beyond the borders of the city’, tanpa mereka sedar – bukan kaum bukan Melayu. Dalam situasi ini apabila kepentingan kaum itu diperjuangan melebihi kepentingan Negara, maka ia tentunya melemahkan Negara. Terlihat di sini liberty berlaku dalam konteks kepentingan kaum (bukan Melayu) sementara fraternity itu berlaku dalam konteks kepentingan Negara. Tindakan elit-elit bukan Melayu melontarkan bola salji ke arah kepentingan Negara demi mencapai kepentingan kaum atau kebebasan kaum tersebut telah melanggar sempadan atau fundamental yang mengikat asas kenegaraan yang terbina selama ini. Tidak ada definisi yang lebih tepat untuk menyatakan tindakan ini kecuali daripada ia adalah tindakan subversif terhadap ‘Negara’ yang paling nyata.

Jika setiap kaum atau unit masyarakat bersetuju untuk menerima hakikat bahawa ‘sejarah (kolonialisme) yang tidak dapat dielakkan’ dan kewujudan Negara-bangsa Malaysia adalah ketidaksengajaan yang harus diperbetulkan dengan membina sebuah fraternity dalam konteks Negara tersebut maka tindakan-tindakan yang mempersoalkan hak-hak bangsa Melayu itu harus dihentikan. Toleransi sesama kaum di Malaysia ini harus melihat kepada asas yang membina toleransi tersebut – iaitu penerimaan orang Melayu untuk hidup secara merdeka dengan kaum-kaum yang sama sekali berbeza dengan mereka. Jika ‘keinginan untuk menerima’ orang Melayu ini musnah maka sebuah Negara yang lain dalam bentuk lain adalah kemungkinan yang untuk difikirkan. Dalam sesebuah masyarakat majmuk batas dan sempadan kritikan itu adalah ‘kebebasan’ (liberty) yang sebenar. Sebelum memikirkan tentang toleransi kita terlebih dahulu harus memikirkan apa yang tidak boleh ditoleransikan. Mengikut kata Umberto Eco, “to be tolerance, one must first set the boundries of the intolerant".